Smluvní podmínky

Máme velký zájem všem zákazníkům vyjít vstříc nejen cenou celého výrobku ale i dodací lhůtou, která obvykle není delší než 4 dny. Závozy do pražské pobočky jsou každé úterý a čtvrtek, objednávky z pondělí jsou v urgentních případech dodány v úterý, objednávky z úterý a středy mohou být v případě volné kapacity uspokojeny již ve čtvrtek.

Poštovní zásilky jsou obyvkle expedovány třetí den po obdržení objednávky. Částka za poštovné je zobrazena po výběru dodacích podmínek a je součástí celkové částky uvedené na zakázce.

Záruční doba na funkčnost rámového kompletu je dva roky. Nevztahuje se na mechanické poškození způsobené neodbornou nebo neopatrnou manipulací.

Poštovní zásilky jsou pojištěné, pokud je zásilka dodána v poškozeném stavu, je třeba reklamovat na dodací poště. Z naší strany je zaručena okamžitá náprava v nové dodávce. Tuto je třeba uhradit a škodu uplatňovat na poště. Zásilky jsou baleny dle platných požadavků pošty.

Poštou doporučujeme zasílat jen rámy obsahující plexi normal nebo plexi antireflex. Rámy obsahující sklo je třeba vyzvedávat osobně na provozovně.

Pokud si nejste jisti rozměry objednaného rámu, prosíme Vás o zvážení objednávky, u rámu a paspart vyráběných na míru (tedy celé nabídky e-shopu) je obtížné přijmout zboží zpět bez udání důvodu.

 

GDPR
Podmínky ochrany osobních údajů
 
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Pavel Veverka, IČ 47139013, se sídlem Kostelní Hlavno 138, 294 76 Kostelní Hlavno 
         (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Pavel Veverka, Kostelní Hlavno 138, 29476
email: ram@ram.cz
telefon: +420728302030
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochrana přístupu heslem, zabezpečeným protokolem a antivirovým programem s aktualizacemi.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
 

 

 

 


Kontakt

Thalu - kovové rámy

INFO-LINKA : 728 30 20 30 (Volejte Po-Pá 9.00-16.00)

VEVERKA - Rámy Pasparty
Francouzská 12
Praha 2
120 00


Info-linka : 728 30 20 30
Tel., fax : 222519771
Mobil obchod : 608972414
OTEVÍRACÍ DOBA :
Po - Pá 9.00 - 19.00
Sobota 9.00 - 13.00


IČ : 47139013
DIČ : CZ6710190421

Akce týdne :

—————